Špeciálne autonadstavby

Ak máte špecifické požiadavky, ktoré technické možnosti dovoľujú realizovať, ponúkame vám výrobu špeciálnych nadstavieb. Pri tejto realizácii sa snažíme poskytnúť zákazníkovi naše bohaté skúsenosti zo zákazkovej výroby. Tu je potrebné od prvotného návrhu cez projektovú dokumentáciu až po samostatnú výrobu zvládnuť všetko, čo požaduje klient. Snažíme sa čo najviac zhmotniť predstavy zákazníka.

Naše realizácie špeciálnych nadstavieb

  • pojazdné dielne,
  • pojazdné monitorovacie vozidlá,
  • sanitné vozidlá,
  • pojazdná kancelária,
  • preprava živých zvierat,
  • preprava výbušnín a nebezpečných látok.
email

Záujem?

Ak sa chcete opýtať na niektorý produkt, alebo máte špeciálnu požiadavku, či záujem o vypracovanie cenovej ponuky, využite tento dopytový formulár.

    Referencie