Polyuretánové (PUR) dosky

Izolácie hýbu svetom. Stále viac izolujeme, zatepľujeme, zabraňujeme únikom tepla. Jednou z najkvalitnejších izolácií na našom trhu sú izolačné panely s polyuretánovou izoláciou. Naša spoločnosť dodáva samotné izolačné dosky bez povrchovej úpravy vo vami požadovanej hrúbke, resp. vo forme sendvičovej kompozície s rôznou povrchovou úpravou. Pre nás nie je problém vyrobiť aj jednostranne opláštené panely, ktoré priložíte k existujúcej stene.

Opis
PUR dosky je možné objednávať v hrúbkach od 1 cm. Rozmer dosiek: 2,0 x 1,2 m.

Základný opis nadstavby:

  • Pri výrobe sendvičových panelov.
  • Pri výrobe vnútorných a vonkajších izolácií.
  • Vhodné na výrobu chladiacich a mraziacich boxov.
  • Na externú izoláciu budov najmä v prípadoch, kde nie je možné použiť EPS.

Parametre
Polyuretánové PUR dosky obsahujú tvrdý ľahčený polyuretán vyrobený adičnou reakciou polyizolaminátu so zlúčeninami bohatými na hydroxylové skupiny za prítomnosti bezfreónových systémov, nadúvanie retardérov horenia, aktivátorov, katalyzátorov a stabilizátorov. Teplotná stálosť v rozmedzí -60 °C až + 90 °C. Objemová hmotnosť štandardnej PUR dosky je 90 kg/m3, súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,019-0,022 W . m-1 . K-1, pevnosť v tlaku je 0,17 – 0,23 MPa. Nasiakavosť za 24 hodín je 2,04 – 2,84 % objemu. PUR dosky sú v kategórii horľavosti B1, horľavé.

email

Záujem?

Ak sa chcete opýtať na niektorý produkt, alebo máte špeciálnu požiadavku, či záujem o vypracovanie cenovej ponuky, využite tento dopytový formulár.

    Referencie