Pohrebné vozidlá

Upravujeme vozidlá na prevoz ľudských pozostatkov a ostatkov. Súčasťou úpravy je aj montáž chladiarenského zariadenia, ktoré je potrebné na prevoz telesných ostatkov podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z .z. Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov a ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 °C.

Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku. Priestor určený pre posádku musí byť oddelený a utesnený od ložného priestoru. Je utesnený predeľovacím panelom, ktorý zabraňuje prechodu pachov a výparov do kabíny vozidla. Taktiež musí mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. Je možné zvoliť farbu interiérovej úpravy (biela, čierna, zlatá, bronzová…) a tiež vyhotovenie výsuvného mechanizmu na rakvy. Najčastejšie sa používajú podstavce z nehrdzavejúcej ocele (nerezové). Našou úpravou sa snažíme pripraviť vozidlo, aby zabezpečilo dôstojnú cestu ľudských ostatkov.

email

Záujem?

Ak sa chcete opýtať na niektorý produkt, alebo máte špeciálnu požiadavku, či záujem o vypracovanie cenovej ponuky, využite tento dopytový formulár.

    Referencie